Specjalizacje

Kancelaria Radcy Prawnego

Józef Jurkowski

W ramach obsługi przedsiębiorców oferuję:

 
 • doradztwo w wyborze formy organizacyjno-prawnej firmy;
 • zakładanie spółek i pełna obsługa w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • bieżąca obsługa działalności gospodarczej (przygotowywanie dokumentów korporacyjnych dla organów firm: zarządu, wspólników, obsługa zgromadzeń);
 • przygotowywanie i analiza umów, kontraktów, regulaminów, zarządzeń itp.;
 • negocjacje z kontrahentami;
 • obsługa spraw pracowniczych;
 • spory sądowe;
 • windykacja należności;
 • reprezentacja przed organami administracji, urzędami;
 • przekształcenia, łączenia, likwidacja firm;
 • sukcesje przedsiębiorstw;
 • realizację kompletnej polityki ochrony danych osobowych.
W zakresie obsługi przedsiębiorców pomocy prawnej udzielam na podstawie stałych, ryczałtowych umów o obsługę prawną oraz w drodze doraźnych konsultacji prawnych. Obsługa prawna prowadzona jest w siedzibie Państwa firmy bądź w mojej kancelarii.

W zakresie Prawa Umów oferuję:

 

 • opracowywanie, analiza, negocjowanie i pomoc w wykonywaniu umów w różnych dziedzinach prawa (umowy handlowe o współpracy, spółek, zlecenia, dzieło, sprzedaży, agencyjne, budowlane, najmu, dzierżawy, pożyczki, wszelkiego rodzaju umów pracowniczych, licencyjne, franchising, know-how, darowizn, NDA i wiele innych);
 • dochodzenie roszczeń w formule pozasądowej i sądowej w związku z wykonywaniem bądź niewykonywaniem umów, zastrzeżonych kar umownych, windykacja należności;
 • umowy opracowuję, analizuję i negocjuję w formule „szyte na miarę” – dostosowane do Państwa potrzeb, zabezpieczające szeroko możliwość ich prawidłowego wykonania i stosowania przez kontrahentów;
 • opracowywanie, analizowanie i negocjacje także w języku angielskim.

Doradzam i prowadzę spory sądowe jako pełnomocnik procesowy przed sądami na terenie całej Polski z zakresu:

 
 • zawezwania do prób ugodowych;
 • spraw gospodarczych (m. in. windykacja należności, sprawy o zapłatę, sprawy wykonywania umów, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, reklamacje, rękojmie);
 • spraw cywilnych (m.in. sprawy o zapłatę, odszkodowania z tytułu niewykonywania bądź nienależytego wykonania umów, reklamacje, rękojmie, prawa konsumenta, sprawy spadkowe, testamenty, zachowek, działy spadku);
 • spraw rodzinnych (m.in. rozwody, alimenty, opieka nad dziećmi, ubezwłasnowolnienia);
 • spraw pracowniczych (m.in. o zapłatę, godziny nadliczbowe, odszkodowania, przywrócenia do pracy, odprawy, mobbing, ustalania stosunków pracy, emerytury, odwołania od decyzji ZUS w sprawach wcześniejszych emerytur i emerytur pomostowych);
 • spraw nieruchomości (m.in. podziały majątku, zasiedzenie, regulowanie własności gospodarstw rolnych, zniesienie współwłasności, eksmisje);
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

W zakresie Prawa pracy zapewniam:

 

 • obsługa umów w zakresie zatrudniania pracowników;
 • umowy lojalnościowe, o poufności, o zakazie konkurencji;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z rozwiązaniem stosunku pracy – ocena prawna, przygotowywanie wypowiedzeń, zwolnień dyscyplinarnych, sporządzanie, analiza dokumentacji pracowniczej, regulaminów pracy, wynagradzania, zarządzeń;
 • prowadzenie negocjacji i sporów sądowych w zakresie spraw pracowniczych, ustalanie stosunków pracy, godziny nadliczbowe, mobbing, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązania umów o pracę i inne;
 • emerytury za pracę w warunkach szczególnych lub szkodliwych – odwołania od decyzji ZUS i reprezentacja w sądzie.
W zakresie windykacji należności:
 
 • podejmowania aktywnych działań wobec komornika, zmierzających do szybkiej i skutecznej egzekucji,
 • ustalania i poszukiwania majątku dłużnika,
 • zaskarżania czynności komornika.
 
Dłużnikom lub osobom trzecim, wobec których bezprawnie została skierowana egzekucja, oferuję pomoc w zakresie:
 
 • ochrony przed nieuzasadnioną egzekucją,
 • ochrony byłych małżonków, spadkobierców lub wspólników przed egzekucją,
 • ochrony osób trzecich, których rzeczy zostały zajęte przy okazji egzekucji z obcego majątku.

W zakresie wsparcia Cudzoziemców zapewniam:

 

 • legalizację pobytów cudzoziemców;
 • pozyskiwanie pozwoleń na pracę;
 • doradztwo prawne w zakresie zatrudniania cudzoziemców w Polsce;
 • występowanie przed organami administracji;
 • opracowywanie wniosków, dokumentów do organów administracji;
 • wnioski o nadanie obywatelstwa;

W zakresie Prawo rodzinnego zapewniam:

 

 • przeprowadzanie rozwodów;
 • sprawy alimentów na dzieci i małżonków;
 • kwestie władzy rodzicielskiej, opieki nad dziećmi, kontaktów dzieci z rodzicami, ustalania ojcostwa;
 • podziały majątków;
 • umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy);
 • negocjacje i mediacje między małżonkami w sprawach rozwodowych, związanych z opieką i kontaktami z dziećmi, o alimenty, o podział majątku;
 • sprawy ubezwłasnowolnienia całkowitego i częściowego.

W zakresie Prawa spadkowego zapewniam:

 

 • doradztwo w zakresie sukcesji przedsiębiorstw;
 • poszukiwanie/ustalanie listy spadkobierców;
 • testamenty (jak sporządzić, jakie postanowienia zawrzeć, jak zabezpieczyć bliskich na wypadek śmierci);
 • stwierdzenia nabycia spadków;
 • przyjęcie/odrzucenie spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • wydziedziczenie;
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia;
 • spisy inwentarza;
 • dział spadku.

W zakresie Prawa Nieruchomości:

 

 • ustalam i reguluję stany prawne nieruchomości – prowadzę procesy zasiedzenia, regulowania własności gospodarstw rolnych;
 • prowadzę obsługę procesów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości;
 • zajmuję się podziałem, zniesieniem współwłasności nieruchomości, zarówno w formie notarialnej, jak i sądowej;
 • prowadzę wszelkiego rodzaju negocjacje z zakresu nieruchomości (sprzedaż, zamiana, najem, dzierżawa, podziały, sprawy spadkowe);
 • zajmuję się sprawami związanymi z ochroną praw lokatorów (umowy, eksmisje, sprawy o zapłatę, najem okazjonalny, najem instytucjonalny).

 Kontakt

 

           

 

   tel. 48 697 818 007

 

   biuro@kancelariajurkowski.pl

 

 

Strona główna | O nas | Blog | Usługi | Kontakt